วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เก็บตัวอย่างอาหารและปัสสาวะสุกร


ดำเนินการเก็บตัวอย่างอาหารและปัสสาวะสุกร ในฟาร์มที่มีสุกรน้ำหนัก 60 กิโลกรัมขึ้นไป อันเป็นขั้นตอนหนึ่งในการตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดง เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค