วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดง


18 สิงหาคม 2553 ทีมพัฒนามาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ นำโดยหมออุทัย ชัยชนะทอง ดำเนินการตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดงของฟาร์มสุกรในอำเภอเชียงดาว