วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554

8 มิถุนายน 2554 ปฏิบัติงานร่วมส่วนรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์เพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง ของฟาร์มสุกรในอำเภอเชียงดาว จำนวน 2 แห่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น